სატესტო ვერსია
რეგისტრირებული მომხმარებელი პაროლი

სახელმწიფო შესყიდვებით დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

ამ გვერდის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის სატესტო ვერსიაში. სისტემის სატესტო ვერსიაში განხორციელებული არცერთი მოქმედება არ გამოიწვევს იურიდიულ შედეგებს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო პასუხს არ აგებს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის სატესტო რეჟიმში გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერი სახის ზიანზე.

ყურადღება!

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის პილოტური ვერსია განთავსებულია შემდეგ მისამართზე https://tenders.procurement.gov.ge

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის სახელმძღვანელო
დოკუმენტების სანახავად
Acrobat Reader
გადმოწერა
მონიტორის რეკომენდებული
გარჩევადობა
1280 x 1024